Symulacje szkoleniowe na imprezy korporacyjne

Data dodania: 13.04.2018


Problemy pojawiające się w życiu osobistym albo zawodowym, są czymś zupełnie normalnym. Różni ludzie będą sobie różnie radziły z próbami ich rozwiązania, dużej grupie będzie to szło bez żadnych problemów, a u pozostałych tempo będzie znacznie mniejsze. Bez problemów znajdzie się techniki umożliwiające to, żeby poznać wiele ciekawych podejść do problemów życiowych, a także skutecznie znajdować rozwiązania mogące pomóc.

Do tego typu metod należy gry strategiczne ( tutaj: http://www.symulacje.edu.pl ), której założenia są oparte na skupieniu się na istocie ludzkiej i jej chęciach wymyślania czegoś, co poprawi jakość życia. Twórcze zastosowanie dostępnych symulacji szkoleniowych pozwoli na dojście do pomysłów wyróżniających się innowacyjnym podejściem. Design Thinking jest stosowany w różnych dziedzinach biznesu, między innymi w szeroko pojętym Human Resources.

Jak pokazują różne badania prawie 80% kadry zarządzającej i kierowniczej uznaje symulacje strategiczne za element o dużym znaczeniu w organizacji, w której pracują. Oprócz tego, w firmach, w których do zarządzania zasobami ludzkimi przykładana jest duża waga, metoda ta bywa stosowana znacznie częściej. Daje to możliwość, żeby zupełnie inaczej spoglądać na kandydatów chętnych do pracy, a co się z tym wiąże mieć możliwość optymalnego wyboru.

Punktem wyjścia przy metodzie symulacji menedżerskiej jest zdefiniowanie rozwiązywanego problemu, wtedy do sukcesu będzie duży krok bliżej. Pierwsze pytanie powinno brzmieć, dlaczego zmiany są konieczne, a w drugim kroku co można zmienić w konkretnym obszarze. Aby pytanie trafiło do właściwych osób, niezbędne będzie zbudowanie zespołu doświadczonych ekspertów, najlepiej z różnych działów i o różnych kompetencjach.

Metoda, która tu jest pokazywana obejmuje w pierwszej kolejności wspólne warsztaty, tak więc stworzona grupa musi mieć kompletną wiedzę na temat problemu który należy rozwiązać. Trzeba także poszczególnym członkom pozwolić się wypowiedzieć o zagadnieniu, które się opracowuje. Każdy może w zupełnie inny sposób dostrzegać różne aspekty i szczegóły, a tym samym mieć inną wizję sposobów rozwiązania.

Omawiając dokładnie, co jest źródłem problemów i jaki jest cel, do którego się dąży, trzeba włączyć w rozważania klienta. W przypadku działów personalnych jest to po prostu aplikujący kandydat. Zadaniem zespołu jest analiza jego potrzeb i oczekiwań, a następnie później stworzenie charakterystyki. Ostatni krok gry biznesowej, najbardziej angażujący to wymyślanie, i wybranie wśród znalezionych rozwiązań tego najlepszego.