O zarządzaniu w marketingu, czyli marka, produkt, brand

Data dodania: 25.02.2016


Marketing to bardzo lotne pojęcie, utożsamiane z wieloma branżami działającymi chociażby w obszarze sprzedaży czy public relations. Najczęściej przez aktywność marketingową rozumie się strategie nakierowane na osiąganie realnych zysków, praktycznie utożsamiane z reklamą. Natomiast prawidłowo rozumiany marketing obejmuje o wiele większy zakres zainteresowania niż jedynie nastawienie na sprzedaż. Szczególnie istotne znaczenie w ostatnim czasie ma technika zarządzania marką, tak zwane brand management.

Czym jest brand management?

To przyjęte metody promowania wizerunki marki, produktu czy firmy, w taki sposób, aby osiągać możliwie jak największe wyniki finansowe, jak i wizerunkowe. Przez markę należy rozumieć kompleksową wartość danego podmiotu – zaczynając od jego nazwy, symbolów, przez historię i reprezentowane wartości po wszelkie znaki handlowe. Zintegrowana strategia z zakresu marketingu marki ma na celu połączenie efektów, jakie przynoszą działania powiązane z promowaniem reklamowym oraz budowaniem wizerunku.

Nadrzędną zmianą jaką wprowadziła technika brand management jest przeniesienie ciężaru prowadzonych działań. Opierając się na 3 fundamentalnych zasadach marketingowych mamy do czynienia określeniem grupy docelowej, integracji narzędzi marketingowych oraz kształtowanie zyskowności w dłuższej perspektywie czasowej. Specjaliści z zakresu marketingu zaproponowali chwytliwą dewizę dla określenia celów swoich działań, która brzmi: zaspokajać potrzeby, osiągając zysk. I w tym tkwi sedno charakterystyki działań brand managementu, który zakłada oczywiście dążenie do zwiększania zysków, ale przez zaspokajanie potrzeb potencjalnych odbiorców. Jak tego dokonać? Wzbudzając w określonej grupie targetowej przede wszystkim zapotrzebowanie na świadczone przez siebie usługi czy oferowane produkty, ale także wywołując pozytywne skojarzenia z marką samą w sobie.

Marka, produkt, brand

W centrum zainteresowań brand managementu znajduje się więc całość cech i atrybutów, które składają się na kompleksowy wizerunek danej firmy czy produktu. Promując jakąś markę, a więc zajmując się zarządzaniem tą marką specjaliści biorą w obszar swoich zainteresowań i przygotowywania strategii wszystko, co może być kojarzone i będzie wpływać na jej postrzeganie. Marka ma stać się obiektem pożądania klientów, ale także wzbudzać zaufanie i budować przywiązanie do produktu.

Podstawową kwestią jest na pewno logo firmy czy produktu, ale liczy się także historia przedsiębiorstwa czy wartości jakie reprezentuje. Miejsce wdrażania działań z zakresu brandingu można określić zgodnie z przyjętymi w literaturze fachowej jako ATL i BLT. Pierwszy termin, dosłownie tłumaczony z above the live oznacza ponad linią, a drugi below the line – poniżej linii. ATL odnosi się do miejsc uznawanych za konwencjonalne, media tradycyjne, takie jak radio, telewizja, outdoor i indor. BTL to działania w miejscach klasyfikowanych jako niekonwencjonalne, do których można zaliczyć między innymi przestrzeń komunikacji masowej jaką jest Internet – a w ramach tego można mówić o wykorzystaniu takich narzędzi jak product placement, social media marketing czy SEO.

Brand manager

Za całość procesów zarządzania marką odpowiada specjalista na stanowisku brand managera, czy w wersji spolszczonej – opiekuna marki. Jest to zawód szczególnie często spotykany w krajach wysoko rozwiniętych, ale również w Polsce coraz częściej można spotkać ekspertów legitymujących się właśnie takim stanowiskiem. Do jego obowiązków należy przygotowywanie całości strategii działań, które mają na celu zarządzanie marką – od planów działań promocyjnych, przez aktywność w mediach, opracowywanie kanałów sprzedaży oraz monitoring rynku i konkurencji.

Brand manager jest zawodem stosunkowo nowym, ale obserwując dynamicznie rozwijający się rynek marketingu w Polsce można przypuszczać, że będzie ważnym elementem kształtowania kierunków rozwoju przedsiębiorstw w przyszłości. A zatem kandydatom posiadającym szeroką wiedzę z zakresu public relations, reklamy, zarządzania i marketingu można wróżyć ciekawe ścieżki rozwoju zawodowego.

Oferty pracy dla specjalistów marketingu można znaleźć na portalu z ogłoszeniami o pracy: szukampracy.pl.

szukam pracy oferty ogloszenia

Więcej: