Najważniejsze aktualne pojęcia

Data dodania: 09.05.2016


Kariera w marketingu może przebiegać w bardzo zróżnicowany sposób – od ścieżki drogi zawodowej, po możliwości specjalizacji w codziennej pracy. Niezależnie od tego czy planujemy rozpoczęcie kariery w branży marketingowej, czy myślimy nad zmianą specjalizacji, warto znać absolutnie podstawowe pojęcia, które są na co dzień obecne w tej wymagającej, acz niezwykle wartościowej branży.

AIDAS – termin wywodzący się z języka angielskiego, w oryginale skrót ten należy rozwinąć jako attention – interest – desire – action – satisfaction, co tłumacząc na nasz rodzimy język oznacza uwagę – zainteresowanie – pożądanie – działanie – satysfakcję. AIDAS odnosi się do reakcji klienta na oferowane mu usługi lub produkty, jakiej oczekują specjaliści pracujący nad odpowiednią strategią marketingową. Kampania marketingowa, która ma przynosić pożądane efekty powinna więc najpierw skutecznie przyciągnąć uwagę klientów z grupy docelowej dla danego towaru lub usługi, wzbudzić ich zainteresowanie, do tego stopnia, że z czasem zaczną oni pożądać danego produktu. To ma prowadzić do podjęcia działania, czyli zakupu, który powinien być dla klienta satysfakcjonujący i zachęcać do dalszej interakcji z danym podmiotem.

Content marketing – pojęcie, które od kilku sezonów robi zawrotną karierę w głównie marketingu internetowym, ale nie tylko. Tłumacząc pojęcie na język polski otrzymamy marketing treści, który polega na dostarczaniu odbiorcom takich treści, które będą nastawione głównie na zaspokajanie ich potrzeb, zabawianiu i edukowaniu oraz stopniowym angażowaniem potencjalnych klientów w relacje z firmą. W przeciwieństwie do narzędzi z zakresu outbound marketingu, odbiorcy samodzielnie znajdują nadawcę komunikatów. Skuteczny content marketing przynosi korzyści obu stronom – nadawca zyskuje zaangażowanego klienta, a odbiorcy mają dostęp do wartościowych, unikalnych treści, zgodnych z ich zainteresowaniami i potrzebami. Coraz częściej spotyka się oferty pracy skierowane konkretnie do content managerów.

Benchmarking – inaczej nazywany badaniami porównawczymi. Założenia idei benchmarkingu najprościej mówiąc opierają się na analizie działań podmiotów, które działają w podobnym obszarze rynku i wyciąganiem wniosków z ich działalności. Innymi słowy chodzi o naukę opartą na doświadczeniach innych, która w efekcie powinna prowadzić do usprawnienia działalności firmy.

SWOT – schemat stosowany zarówno w marketingu jak i zarządzaniu, wykorzystywany do analizy konkretnych projektów i strategii, oparty na 4 czynnikach: mocnych (Strenghts) i słabych (Weakness) stronach oraz szansach (Opportunities) i zagrożeniach (Threats) związanych z danym projektem.

Ogłoszenia o pracy znajdziesz na SzukamPracy.pl.