Praca w marketingu – ile można zarobić

Data dodania: 25.02.2016


Ludzie pracujący w branży marketingu zazwyczaj znaleźli się w miejscu, w którym są z jakiegoś powodu – albo wskutek zaplanowanej ścieżki zawodowej, albo było to podyktowane impulsem, zrządzeniem kilku, wydawałoby się, przypadkowych zdarzeń, które wskazały kandydatowi jego naturalne predyspozycje, które można z powodzeniem wykorzystać w działalności tej fascynującej dziedziny rynku. A jak wygląda sprawa wynagrodzeń specjalistów do spraw marketingu – czy jest to zajęcie dochodowe, a może zapłatą jest satysfakcja z wykonywanej pracy?

Miejsce w branży i pozycja w hierarchii firmy

Usługi z zakresu marketingu są o tyle specyficzne, że ich znaczenie w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw zyskuje na ważności dopiero w okresie kilku ostatnich lat. Stąd można podzielić pracodawców na tych, którzy dysponują wyspecjalizowanymi działami marketingowymi w ramach swoich struktur firmowych oraz tych, którzy korzystają z usług zewnętrznych podmiotów w ramach outsourcingu. Miejsce pracy i usytuowanie firmy w gospodarce ma znaczny wpływ na zarobki pracowników – ci pracujący dla dużych międzynarodowych korporacji jak na razie mogą liczyć na wyższe pensje niż koledzy zatrudnieni w rozwijających się, mniejszych przedsiębiorstwach.

Wysokość wypłaty jaką pracownik zobaczy na swoim koncie bankowym jest też determinowana przez pozycję pracownika w hierarchii firmy – im wyższe stanowisko, tym wyższe wynagrodzenie. Według raportu płacowego Antal specjaliści działający w branży technicznej na stanowisku specjalisty marketingu produktu mogą liczyć średnio od 5 do 8 tysięcy złotych brutto, plus bonus. Młodszy brand manager w branży FMCG może spodziewać się od 7 do 10 tysięcy złotych brutto, plus dodatki. Wynagrodzenia są sporadycznie podawane również w ofercie rekrutacji, choćby na portalach z ogłoszeniami o pracy.

Według danych Adecco na 2015 rok zarobki specjalistów do spraw marketingu kształtują się na poziomie od 3,5 do 11 tysięcy złotych, przy średniej na poziomie 5 tysięcy złotych. Największe wynagrodzenie otrzymają pracownicy na wyższych stanowiskach, bo kierownik marketingu średnio zarabia 11 tysięcy, a senior brand manager przeciętnie otrzymuje 12 tysięcy złotych. Najwyższa średnia wynagrodzeń według tego raportu przypada dyrektorom marketingu, którzy średnio w ciągu miesiąca zarabia 15 tysięcy złotych.

Co wpływa na wysokość płacy

Raport Antal wskazuje też na kilka czynników, które wpływają na wysokość wynagrodzenia w branży marketingu, a są to między innymi:

  • Doświadczenie na podobnym stanowisku

Doświadczenie zawodowe w marketingu zwykle ma dużo większe znaczenie niż wykształcenie, bo dzięki aktywnej działalności w branży kandydat ma praktyczną wiedzę na temat rynku i potencjalnych klientów, która w realny sposób przekłada się na jego pracę i osiągane wyniki.

  • Poprzedni pracodawcy

Tutaj liczy się nie tylko wielkość firmy, ale jej pozycja na rynku usług w sektorze sprzedaży i marketingu. Można powiedzieć, że pracownicy w przeszłości zatrudnieni w dużych, międzynarodowych korporacjach zazwyczaj mają portfolio zawodowe bogatsze o projekty związane z klientami zagranicznymi, wykazują się znajomością innowacyjnych rozwiązań i fachowego know-how.

  • Dotychczasowe sukcesy zawodowe

Pracodawcy zwracają uwagę na to jakie znaczenie miał kandydat w poprzednim miejscu pracy – czy jego działalność przyniosła wymierne rezultaty, czy wpłynął na realne wyniki sprzedażowe, wskaźniki zaufania do marki i tym podobne. Każdy sukces świadczy nie tylko o motywacji i kreatywności, ale jeśli kandydat kierował jakimś projektem – również o samodzielności i umiejętności organizacji pracy.

  • Miękkie umiejętności interpersonalne

To czynnik, który zyskuje na znaczeniu nie tylko w dziedzinie marketingu, ale ponieważ praca ta wiąże się z wczuwaniem się w potencjalnych klientów, odczytywanie intencji grupy docelowej, a także monitorowaniem poczynań konkurencji szczególnie ważne są kompetencje miękkie pracownika. Najbardziej cenione są komunikatywność i umiejętność pracy w grupie.

Ciekawe ogłoszenia o pracy w marketingu i nie tylko dostępne są na portalu z ogłoszeniami o pracy: szukampracy.pl.

szukam pracy oferty

Więcej: