Co to właściwie jest marketing?

Data dodania: 09.05.2016


Oferty pracy w dziedzinie marketingu cieszą się ogromną popularnością. Jest to branża, która kojarzy się z nowoczesnością, dynamicznym środowiskiem pracy i dużym prestiżem. Ale żeby z sukcesem aplikować na ogłoszenia o pracy w marketingu trzeba spełniać określone wymagania – oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych niezbędna jest wiedza na tematy związane szeroko z marketingiem. A czym właściwie jest sam marketing?

Warto zacząć od fundamentów, czyli definicji samego marketingu. Jest to wieloznaczne pojęcie, które odnosi się do wielu procesów i zjawisk powiązanych generalnie z ideą dystrybucji dóbr dla klienta, opartej na przemyślanej strategii, badaniach rynkowych i komunikacji uczestników tego procesu. Mówiąc prościej, pod hasłem marketing można rozumieć ogół działań, które służą analizie rynkowej, z uwzględnieniem potrzeb klientów, aktualnej sytuacji na rynku i zyskowności inwestycji. Na podstawie takich badań specjaliści z dziedziny marketingu opracowują szereg narzędzi, które w długofalowej perspektywie mają przynieść zyski z dystrybucji danego towaru lub usługi (portal z ogłoszeniami o pracy). Celem działań marketingowych ma być wzbudzenie potrzeby u potencjalnych klientów i takie działanie, które miałoby wzmacniać pozytywny wizerunek firmy.

Często marketing bywa mylony z reklamą, tymczasem reklama jest jednym z narzędzi, jakie można wykorzystać w kampanii marketingowej. Jest to krótkie ogłoszenie, które niesie ze sobą określoną treść i nawołuje do określonego działania, a całość działań specjalistów marketingu powinna być długofalową, perspektywiczną strategią.

Przy opracowywaniu takiej strategii wykorzystuje się elementy oddziaływania na rynek, najczęściej określane jako 4P: product, price, place, promotion. Produkt ma być przedstawiony w taki sposób, aby przekazać jego najlepsze cechy, cenę wykorzystuje się najczęściej w akcjach promocyjnych, miejsce dystrybucji odnosi się do strategii dystrybucji produktu, a promocja oznacza działania mające wzmocnić przekaż informacji produktowej.

Ponieważ samo pojęcie jest tak rozbudowane, a przedstawione tu informacje stanowią jedynie wierzchołek całego wyjaśnienia tematu można się domyślać, że posobnie wygląda struktura branży na rynku pracy – a potwierdzają to chociażby portale z ogłoszeniami o pracy. Szukając zatrudnienia w tym obszarze może wybierać w wielu specjalizacjach: od organizacji eventowej, przez badania marketingowe, na kampaniach reklamowych kończąc.

Zobacz portal z ogłoszeniami o pracy Szukampracy.pl.